Jaktföreningen

Jaktklubben
Håkmark jaktklubben arrenderar idag jakträtten på huvuddelen av byns skogsmarker 1479 ha. Jaktklubbens syfte är att främja jakt på älg och småvilt.
Älgjaktlaget består idag av 14 fasta jägare där det finns en blandning av markägare och icke markägare där älgjakten bedrivs i huvudsak med löshund.
Varje år om-lottas fem småviltskort, för personer i byn boende, annonsering och förfrågan sker i regel via månadsbladet maj-juni.
Kontakt:
Jaktledare: Peter Johansson 070-5233622                                                      Epost: peter.johansson@eco-log.se

Vise Jaktledare
Hans-Erik Söder 070-2737181
Ordf.
Sven Nilsson
sven.hammyra@hakmark.net